Titi Livii Patavini Historiarvm Libri Qvi Svpersvnt Omnes. Mannhemii : Soc. Literata, 1779- : Tomus Undecimus. Mannhemii : Soc. Literata, 1781