Titi Livii Patavini Historiarvm Libri Qvi Svpersvnt Omnes. Mannhemii : Soc. Literata, 1779- : Tomus Septimus. Mannhemii : Soc. Literata, 1780